تولید قطعات کامپوزیتی به سفارش

قطعات پرس کامپوزیت

تولید انواع قطعات کامپوزیتی به روش پرس کامپوزیت

تولید انواع قطعات کامپوزیتی به روش فیلامنت وایندینگ با ابعاد و تیراژ مختلف

شرکت صنکام در راستای کمک به صنعت کامپوزیت و سایر صنایع که تمایلی به خرید دستگاه فیلامنت وایندینگ ندارند،  خدمات تولید قطعات کامپوزیتی مطابق سفارش آنها  ارائه می دهد.

تولید انواع لوله ای کامپوزیتی

همچنین در زمینه تولید قطعات به روش های پرس کامپوزیت، BMC، باکالیت الیاف دار و پرس کامپوزیت انواع پارچه های پیش آغشته و الیاف بریده شده ارائه خدمات می نماید.