تولید قطعات کامپوزیتی به سفارش

قطعات پرس کامپوزیت

تولید انواع قطعات کامپوزیتی به روش پرس کامپوزیت

تولید انواع قطعات کامپوزیتی به روش فیلامنت وایندینگ با ابعاد و تیراژ مختلف

شرکت صنکام در راستای کمک به صنعت کامپوزیت و سایر صنایع که تمایلی به خرید دستگاه فیلامنت وایندینگ ندارند،  خدمات تولید قطعات کامپوزیتی مطابق سفارش آنها  ارائه می دهد.

تولید انواع لوله ای کامپوزیتی

همچنین در زمینه تولید قطعات به روش های پرس کامپوزیت، BMC، باکالیت الیاف دار و پرس کامپوزیت انواع پارچه های پیش آغشته و الیاف بریده شده ارائه خدمات می نماید.

The first thing that they believe about is the purchase, when folks start looking for an escort at ny. In New York, it is vital bronx escorts that people acquire the assistance because of the fact that New York provides additional alternatives for escorts.